Har du redan ett ID?

Logga in till Brf Skeppsbyggaren - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Brf Skeppsbyggaren - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs merBrf Skeppsbyggaren
brfskeppsbyggaren.se
 

Brf Skeppsbyggaren övergripande information, Mäklarinformation.

Föreningen är ägare till fastigheten Sannegården 64:1 i Göteborgs kommun.

Föreningen har organisationsnummer 769626-1101.

På föreningens fastighet finns två flerbostadshus i nio våningar med totalt 89 bostadsrättslägenheter, total boarea 6 864 m2, och två lokaler med en total area om ca. 200 m2. En hokal hyrs idag av restaurang PIGA, den andra lokalen hyrs av Makka. 

Föreningens garage har 67 parkeringsplatser, låsförsett utrymme för c:a 50 cyklar samt två platser för motorcyklar. Kö råder till parkeringsplatser för såväl bil som motorcykel, kötiden till bilparkeringarna är vanligtvis någon eller några månader.

20 av platserna är försedda med möjlighet att ladda elfordon. Dessa platser har en separat kö

Gemensam innergård med sittplatser, cykelställ och låsbart cykelförråd, grönytor och diverse buskar och blommor.

Avgiften höjdes med 4,5% from april 2019. Eventuella framtida justeringar beror bl.a. på ändrade räntor för föreningens lån, ändringar i avsättningar till underhåll samt allmänt ändrad prisbild.

Föreningen avsätter medel till framtida underhåll enligt en 30-års underhållsplan. Tom 2019 var denna avsättning 30kr/m2. Avgiften höjs till 60 kr/m2 from 2020. Framtida ändringar beror därefter på faktiskt utfall samt balansering mot amorteringstakten.

Köparen betalar en överlåtelseavgift vi köp av lägenhet. En bedömning av betalningsförmågan görs av styresen inför godkännandet av nya medlemmar.

Under 2018 installerades ett fysiskt inbrottsskydd på samtliga dörrar till föreningen förrådslokaler. Under 2018/2019 installerades 12 laddstationer för elbilar som senare kompletterades med ytterligare åtta platser.

Våren 2020 utfördes en 5-årskontroll av ventilationssystemet (OVK).

Föreningen har lån på 65,2Mkr (2018-12-31) vilka i nuläget amorteras med 1,9Mkr per år. Fastighetens inköpsvärde var 363 Mkr 2015.

 I avgiften ingår värme, vatten, Telia Triple Play (särredovisas på avgiftsavin) samt soptömning för hushållssopor, komposterbart material samt tidningar. Varmvatten avläses för varje lägenhet och debiteras i efterhand på avgiftsavin.

Föreningens parkeringsplatser kostar 1045kr/månad (from april 2019). 20 av platserna har möjlighet att ladda elbil till en extrakostnad om 375kr/månad + förbrukad el. Förbrukad el debiteras i efterhand. Parkeringsplatserna fördelas i enlighet med ett kösystem. Elbil eller rörelsehinder ger inte förtur till parkeringsplats. Vissa platser bättre lämpade för rörelsehindrade personer och fördelas i enlighet med detta.

Kommunal avgiftsbelagd parkering på grusat område samt parkeringshus finns vid Monsungatan finns. Föreningen är inte behjälplig med att få tillgång till dessa parkeringsplatser.

Busshållplatser finns bl.a. vid Eriksbergstorget samt färja vid Eriksbergs färjeläge, båda ca 500m från fastigheten.

I fastigheten finns fyra entréer med trapphus och hissar liksom cykelrum, barnvagnsrum, städrum, fastighetsförråd etc.

Föreningen är ansluten till en sopsugsterminal för hushållssopor, komposterbart material samt plast. Denna gemensamhetsanläggning förvaltas av Eriksbergs samfällighetsförening. Annat avfall som glas, papper lämnas på en kommunal miljöstation vid Eriksbergstorget, på ett avstånd om ca 500m. Övrigt avfall hanteras inte på plats av föreningen eller kommunen utan lämnas på någon av kommunens återvinningsstationer.

Triple Play inkluderar fiberdistribuerad tv, telefon, samt internet med total hastighet på upp till 100Mbit.

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad och i försäkringen ingår bostadsrättsförsäkring samt styrelseansvarsförsäkring. 

Teknisk förvaltning och fastighetsskötsel sköts av GUAB AB och den ekonomiska förvaltningen av Nabo.

Bostadsrättsföreningen registrerades den 25 mars 2013 hos Bolagsverket och föreningens ekonomiska plan registrerades den 24 februari 2014. Föreningens nu gällande stadgar registrerades juni 2022.