Har du redan ett ID?

Logga in till Brf Skeppsbyggaren - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Brf Skeppsbyggaren - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs merBrf Skeppsbyggaren
brfskeppsbyggaren.se
 

Brf Skeppsbyggaren övergripande information, köpar- och mäklarinformation.
Uppdaterad 2024-06-18

Beskrivning

Föreningen är ägare till fastigheten Sannegården 64:1 i Göteborgs kommun. Fastigheten var färdig för inflyttning under 2015.

Föreningen har organisationsnummer 769626-1101.

Bostadsrättsföreningen registrerades 2013-03-25 hos Bolagsverket och föreningens ekonomiska plan registrerades 2014-02-24. Föreningens nu gällande stadgar registrerades 2023-01-26

På föreningens fastighet finns två flerbostadshus med vardera nio våningar med totalt 89 bostadsrättslägenheter, total boarea 6 864 m2, och två lokaler med en total area om ca. 200 m2. En lokal hyrs av Restaurang PIGA, den andra lokalen hyrs av Restaurang Makka. 

Föreningens garage har 67 parkeringsplatser, låsbart utrymme för totalt c:a 50 cyklar samt två platser för motorcyklar. Kö råder till parkeringsplatser för såväl bilar som motorcyklar. Kötiden till bilparkeringarna är vanligtvis någon eller några månader.

20 av de 67 parkeringsplatserna är försedda med möjlighet att ladda elfordon. Dessa laddplatser har en separat kö som vanligtvis har något längre väntetid.

Den gemensamma innergården har sittplatser, cykelställ, låsbart cykelförråd med ytterligare c:a 25 platser, grönytor, buskar och blommor.

Betygssättning och klassning

Betyg A enligt Allabrfs betygssättning avseende föreningens ekonomi.
Skalan är A++, A+, A, B, C där betyg A++ är bäst och betyg A är vanligast.

Klass D enligt Boverkets energideklaration.
Skalan är A, B, C, D, E, F där klass A är bäst.

Ekonomi och avgifter

Föreningen har lån på 56,6Mkr (juni 2024) vilka i nuläget amorteras med 1,9Mkr per år. Detta motsvarar en belåningsgrad på 8251kr/kvm.
Lånen var på 72,3Mkr då fastigheten togs över från byggaren JM 2015. Fastighetens inköpsvärde var 363Mkr 2015.

Avgiften för lägenheter samt parkeringsplatser höjdes med 11,5% maj 2023 för att kompensera för höjda räntor samt högre kostnadsläge i allmänhet.

Styrelsen planerar inte att höja avgifterna för lägenheter samt parkeringsplatser under 2024.

Föreningen avsätter medel till framtida underhåll enligt en 50-årig underhållsplan. Med start 2017 och till och med 2019 var denna avsättning 30kr/m2. Avsättningen höjdes till 60 kr/m2 från och med 2020.  Planen visar på ett underhållsbehov på i genomsnitt c:a 1 miljon kr årligen under dessa 50 år. Större kommande underhåll enligt plan är översyn av fasad och fogar 2027 samt 2035 då en större översyn, och vid behov utbyte av tekniska system, planeras. Större insatser kommer om behov finnes att delvis finansieras med lån.

Föreningens parkeringsplatser kostar 1223 kr/månad. 20 av platserna har möjlighet att ladda elbil och kostar 1663 kr/mån + förbrukad el. Förbrukad el debiteras i efterhand och priset sätts i enlighet med föreningens faktiska elkostnader. Parkeringsplatserna fördelas i enlighet med ett kösystem. Elbil eller rörelsehinder ger inte förtur till parkeringsplats. Vissa platser är bättre lämpade för rörelsehindrade personer och fördelas i enlighet med detta.

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad och i försäkringen ingår bostadsrättsförsäkring samt styrelseansvarsförsäkring. 

Övrig information

I fastigheten finns fyra entréer med trapphus och hissar liksom cykelrum, barnvagnsrum, städrum, fastighetsförråd etc.

Fastighetens fasad är en murad (tvåstegstätad) tegelfasad.

Föreningen är ansluten till en sopsugsterminal för hushållssopor, komposterbart material samt plast. Denna gemensamhetsanläggning förvaltas av Eriksbergs samfällighetsförening. Annat avfall som glas, papper lämnas på en kommunal miljöstation vid Eriksbergstorget, på ett avstånd om ca 500m. Övrigt avfall hanteras inte på plats av föreningen eller kommunen utan lämnas på någon av kommunens återvinningsstationer.

Köparen betalar en överlåtelseavgift vi köp av lägenhet. En bedömning av betalningsförmågan görs av styrelsen inför godkännandet av nya medlemmar.

Under 2018 installerades inbrottsskydd på samtliga dörrar till föreningens förrådslokaler.
Vidare installerades ett kameraövervakningssystem för garage, förråd och andra gemensamma utrymmen under 2021.

I avgiften ingår värme och vatten, Telia Fiber (vilket särredovisas på avgiftsavin), soptömning för hushållssopor, komposterbart material samt plastavfall. Varmvatten avläses för varje lägenhet och debiteras i efterhand på avgiftsavin. Telia Fiber inkluderar fiberdistribuerad TV samt internet med en hastighet på 250/250 Mbit.

Kommunal avgiftsbelagd parkering på grusat område samt i parkeringshus finns vid Monsungatan. Föreningen är inte behjälplig med att få tillgång till dessa parkeringsplatser.

Busshållplatser finns bl.a. vid Eriksbergsdockan, Eriksbergstorget samt färja vid Eriksbergs färjeläge, allt inom 500m från fastigheten.

Teknisk förvaltning och fastighetsskötsel utförs av GUAB och den ekonomiska förvaltningen av Nabo.