Har du redan ett ID?

Logga in till Brf Skeppsbyggaren - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Brf Skeppsbyggaren - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs merBrf Skeppsbyggaren
brfskeppsbyggaren.se
 

Brf Skeppsbyggaren övergripande information, Mäklarinformation.
Uppdaterad 2023-sep-21

Föreningen är ägare till fastigheten Sannegården 64:1 i Göteborgs kommun.

Föreningen har organisationsnummer 769626-1101.

På föreningens fastighet finns två flerbostadshus i nio våningar med totalt 89 bostadsrättslägenheter, total boarea 6 864 m2, och två lokaler med en total area om ca. 200 m2. En lokal hyrs av Restaurang PIGA, den andra lokalen hyrs av Restaurang Makka. 

Föreningens garage har 67 parkeringsplatser, låsförsett utrymme för c:a 50 cyklar samt två platser för motorcyklar. Kö råder till parkeringsplatser för såväl bil som motorcykel, kötiden till bilparkeringarna är vanligtvis någon eller några månader. 20 av platserna är försedda med möjlighet att ladda elfordon. Dessa laddplatser har en separat kö som har betydligt längre väntetid.

Gemensam innergård med sittplatser, cykelställ och låsbart cykelförråd, grönytor, buskar och blommor.

Föreningen avsätter medel till framtida underhåll enligt en 50-års underhållsplan. Med start 2017 till 2019 var denna avsättning 30kr/m2. Avsättningen höjdes till 60 kr/m2 2020. Framtida ändringar beror därefter på faktiskt utfall samt balansering mot amorteringstakten. 

Köparen betalar en överlåtelseavgift vi köp av lägenhet. En bedömning av betalningsförmågan görs av styrelsen inför godkännandet av nya medlemmar.

Under 2018 installerades inbrottsskydd på samtliga dörrar till föreningens förrådslokaler.
Vidare installerades ett kameraövervakningssystem för garage, förråd och andra gemensamma utrymmen under 2021.

Föreningen har lån på 58,1Mkr (aug 2023) vilka i nuläget amorteras med 1,9Mkr per år. Lånen var på 72,3Mkr då fastigheten togs över från byggaren JM 2015. Fastighetens inköpsvärde var 363Mkr 2015.

I avgiften ingår värme, vatten, Telia Fiber (särredovisas på avgiftsavin), soptömning för hushållssopor, komposterbart material samt plastavfall. Varmvatten avläses för varje lägenhet och debiteras i efterhand på avgiftsavin. Telia Fiber inkluderar fiberdistribuerad tv samt internet med total hastighet på 250/250 Mbit.

Avgiften höjdes med 11,5% fr.o.m. maj 2023 för att kompensera för höjda räntor samt högre kostnadsläge i allmänhet.
Eventuella framtida justeringar beror bl.a. på ändrade räntor för föreningens lån, ändringar i avsättningar till underhåll samt allmänt ändrad prisbild.
Då två av tre lån skall placeras om under kvartal 1 2024 kommer avgiften att behöva ändras för att kompensera för detta. Styrelsen bedömer att avgiften för lägenheter samt parkeringsplatser kan komma att behöva höjas med i storleksordningen 15% om lånens räntenivå hamnar på 5%. 

Föreningens parkeringsplatser kostar idag 2023 1223 kr/månad. 20 av platserna har möjlighet att ladda elbil och kostar 1663 kr/mån + förbrukad el. Förbrukad el debiteras i efterhand och priset sätts i enlighet med föreningens faktiska elkostnader. Parkeringsplatserna fördelas i enlighet med ett kösystem. Elbil eller rörelsehinder ger inte förtur till parkeringsplats. Vissa platser är bättre lämpade för rörelsehindrade personer och fördelas i enlighet med detta.

Kommunal avgiftsbelagd parkering på grusat område samt parkeringshus finns vid Monsungatan. Föreningen är inte behjälplig med att få tillgång till dessa parkeringsplatser.

Busshållplatser finns bl.a. vid Eriksbergsdockan, Eriksbergstorget samt färja vid Eriksbergs färjeläge, båda inom 500m från fastigheten.

I fastigheten finns fyra entréer med trapphus och hissar liksom cykelrum, barnvagnsrum, städrum, fastighetsförråd etc.

Föreningen är ansluten till en sopsugsterminal för hushållssopor, komposterbart material samt plast. Denna gemensamhetsanläggning förvaltas av Eriksbergs samfällighetsförening. Annat avfall som glas, papper lämnas på en kommunal miljöstation vid Eriksbergstorget, på ett avstånd om ca 500m. Övrigt avfall hanteras inte på plats av föreningen eller kommunen utan lämnas på någon av kommunens återvinningsstationer.

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad och i försäkringen ingår bostadsrättsförsäkring samt styrelseansvarsförsäkring. 

Teknisk förvaltning och fastighetsskötsel sköts av GUAB AB och den ekonomiska förvaltningen av Nabo.

Bostadsrättsföreningen registrerades den 25 mars 2013 hos Bolagsverket och föreningens ekonomiska plan registrerades den 24 februari 2014. Föreningens nu gällande stadgar registrerades juni 2022.