Har du redan ett ID?

Logga in till Brf Skeppsbyggaren - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Brf Skeppsbyggaren - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs merSophantering och källsortering

Genom källsortering och återvinning utvinns användbar råvara och energi ur hushållets avfall. Detta ger stora miljövinster. Alla kan bidra till effektiv återvinning av material och energi genom att källsortera, det mesta av ditt hushållsavfall går att återvinna eller återanvända.

Varje bostad är utrustad med kärl för källsortering av hushållsavfall under diskbänken. På den gemensamma gården finns ett sopsug-system där komposterbart, brännbart samt tidningar går att sortera.

Övrigt avfall såsom  glas, pappersförpackningar, metallförpackningar och plastförpackningar lämnas i en miljöstation på Valskvarnsgatans parkeringplats vid Eriksbergstorget. 

Grovsopor som till exempel möbler lämnas till någon av kommunens återvinningscentraler. Närmaste återvinningscentral är Bulycke Återvinningscentral, Bulyckevägen 10.

För information om övriga återvinningscentral finns och öppettider kontakta kommunen eller gå in på deras hemsida.

För miljöns skull är det viktigt att alla i föreningen hjälps åt att sortera sopor, dessutom minskar det föreningens kostnader för sophämtning.

För information om var din närmaste återvinningscentral finns och dess öppettider kontakta din kommun eller gå in på deras hemsida.

Brf Skeppsbyggaren
brfskeppsbyggaren.se