Har du redan ett ID?

Logga in till Brf Skeppsbyggaren - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Brf Skeppsbyggaren - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs merSophantering och källsortering

Genom källsortering och återvinning utvinns användbar råvara och energi ur hushållets avfall. Detta ger stora miljövinster. Alla kan bidra till effektiv återvinning av material och energi genom att källsortera, det mesta av ditt hushållsavfall går att återvinna eller återanvända.

Varje bostad är utrustad med kärl för källsortering av hushållsavfall under diskbänken. På den gemensamma gården finns ett sopsug-system där matavfall, brännbart samt plast går att sortera.

Avfall såsom glas, tidningar, pappersförpackningar och metallförpackningar lämnas i en miljöstation på Valskvarnsgatans parkeringplats vid Eriksbergstorget. 

Grovsopor som till exempel möbler lämnas till någon av kommunens återvinningscentraler. Närmaste återvinningscentral är Bulycke Återvinningscentral, Bulyckevägen 10.

Styrelsen beställer en container en gång om året, oftast omkring Tretton-helgen. Det är ett perfekt tillfälle att slänga exempelvis julgran och andra grovsopor. Se affischering för vad du får slänga i containern. 

För miljöns skull är det viktigt att alla i föreningen hjälps åt att sortera sopor, det minskar dessutom föreningens kostnader för sophämtning.

 

 

Brf Skeppsbyggaren
brfskeppsbyggaren.se