Har du redan ett ID?

Logga in till Brf Skeppsbyggaren - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Brf Skeppsbyggaren - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs merDe personuppgifter som du lämnat i samband med att du tecknat upplåtelseavtal eller överlåtelseavtal och

beviljats medlemskap i bostadsrättsföreningen kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att

föreningen ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt gällande lagstiftning.

Det kan gälla avisering av årsavgiften, att föra medlemsförteckning och lägenhetsförteckning och annat som

hör till den löpande förvaltningen.

Även personuppgifter som inhämtas under tiden du bor i föreningen kan komma att behandlas, såsom

exempelvis uppgifter om betalningsförsummelser och underlag för ombyggnation av bostadsrätten. Dessa

sparas under den tid som är nödvändig för eventuella rättsliga anspråk, som längst tio år. Uppgifter i samband

med störningar i boendet sparas som längst i tio år eller tills att bostadsrätten övergår till annan medlem, och

kommer därefter raderas eller avidentifieras.

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till förening som bostadsrättsföreningen är medlem i och

företag som bostadsrättsföreningen samarbetar med i sin fastighetsförvaltning.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Detta får

du utan kostnad om begäran sker i rimlig omfattning. Vid upprepade förfrågningar kan en avgift komma att tas

ut.

Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas. Kontakta då styrelsen.